Technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Zawód z zamiłowania i pasją !
Zmieniająca się rzeczywistość, postęp technologiczny oraz informatyczny powoduje, że przed edukacją dziedziny Rolniczej, pojawiają się nowe wyzwania związane z koniecznością przygotowania młodzieży do życia i pracy w nowych realiach. Młodzi ludzie w pełni świadomi postępu jaki dokonuje się w Polsce oraz na świecie, mają już inne oczekiwania i wymagania edukacyjne, którym my musimy sprostać.
Nauka o profilu „Technik Mechanizacji i Rolnictwa i Agrotroniki” oferuje kształcenie interdyscyplinarne i otwiera wiele możliwości w dalszym życiu. 

  

U nas zdobędziesz praktyczne umiejętności zawodowe,m.in. nauczysz się:

 • wykonywać szkice rysunków części maszyn i urządzeń technicznych,
 • wykonywać czynności blacharskie, ślusarskie, kowalskie, spawalnicze,
 • wykonywać czynności regulacyjne, obsługowe i konserwacyjne,
 • agregatować narzędzia i maszyny rolnicze oraz wykonywać prace tym sprzętem,
 • demontować i montować zespoły i podzespoły maszyn rolniczych,
 • wykrywać niedomagania i zużycia sprzętu rolniczego,
 • dokonywać pomiarów i kontroli,
 • prowadzić pojazdy rolnicze, dostawcze i kombajny,
 • organizować procesy technologiczne,
 • wykonywać zabiegi agrotechniczne,
 • dokonywać napraw silników spalinowych,
 • dokonywać napraw  maszyn i urządzeń rolniczych,
 • przeprowadzać badania techniczne pojazdów i   maszyn rolniczych,
 • zarządzać małym przedsiębiorstwem produkcyjnym, usługowym lub handlowym, 
 • obsługiwać urządzenia, systemy elektroniczne oraz nawigacje satelitarne GPS
 • prowadzić pojazdy samochodowe i ciągniki rolnicze (kategoria B i T) 

W technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki uzyskasz następujące kwalifikacje zawodowe:

 1. ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie.
 2. ROL.08. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie.

Nauczane przedmioty: 

Zawodowe w kształceniu teoretyczne: 
•   Bezpieczeństwo i higiena pracy, 
•   Komunikacja społeczna i praca w zespole, 
•   Podstawy przedsiębiorczości, 
•   Język obcy zawodowy 
•   Przepisy ruchu drogowego kategorii T, 
•   Przepisy ruchu drogowego kategorii B, 
•   Rysunek techniczny, 
•   Podstawy konstrukcji maszyn, 
•   Podstawy rolnictwa, 
•   Pojazdy rolnicze, 
•   Maszyny rolnicze, 
•   Podstawy elektrotechniki i elektroniki, 
•   Użytkowanie i obsługa systemów mechatronicznych w rolnictwie. 

Zawodowe w kształceniu praktycznym: 
•   Obróbka materiałów, 
•   Eksploatacja pojazdów rolniczych,  
•   Eksploatacja maszyn rolniczych, 
•   Eksploatacja systemów agrotronicznych 

Zajęcia praktyczne odbywać będziesz w profesjonalnych zakładach rolnych wyposażonych w bardzo nowoczesny sprzęt rolniczy.

W ofercie dajemy Ci możliwość praktycznej nauki z wykorzystaniem nowoczesnego zaplecza dydaktycznego i parku maszynowego wyposażonego w system automatycznego prowadzenia GPS. 

Fot. Obsługa/ programowanie automatycznego prowadzenia ciągnika rolniczego. 

Fot. Nauka obsługi terminala pokładowego w ciągniku rolniczym Fendt