Projekt RPO 2019/2020         BIP logo bip m

Ogłoszenia| SKP |  Blog  |  e-Learning  |  Office  |  e-Dziennik | Facebook

Szkoła branżowa (zawodowa)

Branżowa Szkoła 1st   (dawniej Zasadnicza Szkoła Zawodowa)

Jest to szkoła kształcąca specjalistów w zawodzie, na poziomie zasadniczym. Nauka trwa trzy lata i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, nadającym tytuł robotnika wykwalifikowanego. Uczniowie kształcący się w zawodach rzemieślniczych (np., fryzjer, piekarz, murarz-tynkarz) i realizujący naukę zawodu u rzemieślnika zdają egzamin czeladniczy.

Absolwent BS1st  może kontynuować naukę w Branżowej Szkoła 2st   (dawniej technikum uzupełniające) dającej możliwość przystąpienia do matury oraz - po złożeniu uzupełniających egzaminów zawodowych - uzyskania dyplomu i tytułu technika.

Zajęcia ogólnokształcące realizowane są w naszej szkole. Realizacja kształcenia zawodowego uzależniona jest od wybranego zawodu.

Zajęcia praktyczne realizowane są:

Zajęcia praktyczne u pracodawców prowadzone są na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego pracownika młodocianego. Umowę taką zawiera się przed rozpoczęciem nauki. Zawiera ją młodociany uczeń (za zgodą rodziców) z pracodawcą. W ramach pracy pracodawca prowadzi szkolenie zawodowe. Uczeń otrzymuje od pracodawcy wynagrodzenie za pracę. Szkoła zapewnia pomoc w kontaktach z potencjalnym pracodawcą.

 
Teoretyczne kształcene zawodwe raelizowane jest  w ZSET dla zawodów: mechanik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych. Dla pozostałych zawodów szkoła organizuje kształcenie zawodowe w formie miesięcznycznych kursów dokształcajacych realizowanych w ośrodkach dokształcania zawodowego.
 
Mechanik pojazdów samochodowych uzyska jedną kwalifikację zawodową: MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych
Elektromechanik pojazdów samochodowych również uzyska jedną kwalifikację zawodową: MOT.02.Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych

Oznaczenia i nazwy kwalifikacji dla najpopularniejszych zawodów znajdziesz w załączonym wykazie zawodów i kwalifikacji.

Zapraszamy!

Wyszukaj

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem